Dag: 22 augusti, 2019

Kan du förtrolla dina läsare?

Kan du förtrolla dina läsare?

Kan du förtrolla dina läsare är en fråga varje bloggare bör ställa sig. Det är någonstans i förtrollningen och drömmarnas värld som en läsare oftast stannar. En viktig faktor i det är igenkänning och att läsaren kan relatera till det som skrivs. Givetvis är det alltid någon av läsarna som känner igen sig i det …

+ Read More